Базова література до спецкурсу

1. Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К.: Факт, 2003. – 320 с.

2. Баран Є. Жіноча версія містичного постмодернізму (Ніла Зборовська. Українська Реконкіста. Анти-роман. – Тернопіль: Джура, 2003. – 304 с.): [рецензія] / Є. Баран // Кальміюс. – 2006. – Ч. 1 (25). – С. 164–166.

3. Баран Є. «Між сторінками старої альбомної лірики» (Мар’яна Савка. Гірка мандрагора. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2002. – 132 с.): [рецензія] / Є. Баран // Кальміюс. – 2005. – Ч. 1 (22). – С. 125–126.

4. Баран Є. Навздогін дев’яностим… Проза бібліофіла / Є. Баран. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. – 200 с.

5. Бібєрова Г. Месниця? Зрадниця? Феміністка? / Г. Бібєрова // Слово і Час. – 2006. – № 6. – С. 53–63.

6. Біла А. ХХХ від маріан, або Воскресіння Джейн Остін (Кіяновська М. Міфотворення. Поезії / Передмова Олени Галети. – К.: Смолоскип, 2000. – 108 с.): [рецензія Базова література до спецкурсу] / А. Біла // Кальміюс. – 2001. – Ч. 3-4 (15-16). – С. 52–55.

7. Бовуар де С. Друга стать: у 2 т. / Сімона де Бовуар. – К.: Основи, 1994 – 1995. – Т. 1. – 390 с.; Т. 2. – 392 с.

8. Бондар-Терещенко І. Бог простить? (Еліна Свєнцицька. Вибачте мене. – Донецьк, 1999. – 88 с.): [рецензія] / І. Бондар-Терещенко // Кальміюс. – 2001. – Ч. 1-2 (13-14). – С. 19–21.

9. Бондар-Терещенко І. Текст 1990-х: герої та персонажі / І. Бондар-Терещенко. – Тернопіль: Джура, 2003. – 208 с.

10. Бондар-Терещенко І. Щезаюча цнота (Наталка Сняданко. Колекція пристрастей. Повість. – Четвер, ч. 10, 2000): [рецензія] / І. Бондар-Терещенко // Кальміюс. – 2001. – Ч. 1-2 (13-14). – С. 23–25.

11. Борисенко К. Як стати травою (Андрухович Софія. Літо Милени: Повість. – К.: Смолоскип, 2002. – 104 с.) / К. Борисенко // Кальміюс. – 2005. – Ч. 1 (22). – С. 142–144.

12. Боровик В. Жіноча проза: станіславський вимір Базова література до спецкурсу / В. Боровик // Книжковий клуб-плюс. – 2006. – № 11. – С. 17.

13. Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) / Я. Голобородько // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 63–66.

14. Гундорова Т. Жінка і дзеркало: [Електронний ресурс] / Т. Гундорова // Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n17texts/hundorova.htm.

15. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

16. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста / Ж. Дусова // Слово і Час. – 1996. – № 8-9. – С. 67–70.

17. Жеребкина И. Феминистская литературная критика: [Электронный ресурс] / И. Жеребкина // Режим доступа: http://www.owl.ru/library/004t.htm.

18. Зборовська Н. Жіноче письмо в «чоловічій інтерпретації» (за книгою харківського критика І. Бондаря-Терещенка «Текст 90-х Базова література до спецкурсу: герої та персонажі») / Н. Зборовська // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 7 (75). – С. 80-86.

19. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків (Леся Українка, Оксана Забужко) / Н. Зборовська // Слово і Час. – 2004. – № 2. – С. 32–38.

20. Зборовська Н. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури / Н. Зборовська. – К.: «Академвидав», 2006. – 504 с.

21. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі / Н. Зборовська // Слово і Час. – 2005. – № 1. – С. 50–61; 2005 – № 2. – С. 53–62.

22. Зборовська Н. Повість «Я, Мілена» О. Забужко у «феміністичному» дзеркалі // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська. – Львів: Літопис, 1999. – С. 127–133.23. Зборовська Н. Про «безталання бути жінкою»: з приводу «Польових досліджень...» Оксани Забужко // Феміністичні роздуми. На карнавалі Базова література до спецкурсу мертвих поцілунків / Н. Зборовська. – Львів: Літопис, 1999. – С. 108–118.

24. Зборовська Н. Два «любовних» романи українського кінця століття, або Юрій Андрухович проти Оксани Забужко // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська. – Львів: Літопис, 1999. – С. 119–126.

25. Клочковская Г. Творчество, рынок, бестселлеры (Выступления Оксаны Забужко и Юрия Андруховича) / Г. Клочковская // Зеркало недели. – 1999. – № 8. – С. 15.

26. Корабльова О. Сексуальність як вияв самотності у прозі Оксани Забужко / О. Корабльова // Слово і Час. – 2003. – № 7. – С. 76–83.

27. Крістева Ю. Stabat Mater / Юлія Крістева // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – С. 662–679.

28. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (романи О. Забужко, І. Карпи, С Базова література до спецкурсу. Пиркало) / М. Крупка // Слово і Час. – 2007. – № 7. – С. 73–79.

29. Павличко С. Фемінізм / Соломія Павличко. – К.: Основи, 2002. – 322 с.

30. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа / С. Павличко // Слово і Час. – 1991. – № 6. – С. 10-15.

31. Соловей О. Про художню прозу Барбари Редінґ: [передмова] / О. Соловей // Вплив суч. укр. поезії на сексуальність неземних істот: [збірка етюдів, новель та оповідань] / Редінґ Барбара. – К.: Смолоскип, 2008. – С. 5–18.

32. Соловей О. Романи Євгенії Кононенко: бестселери для «елітаріїв»? / О. Соловей // Слово і Час. – 2003. – № 2. – С. 58–63.

33. Таран Л. Жіноча роль: Жінка-автор у сучасній українській прозі: емансипаційний дискурс: [монографія] / Л. Таран. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2007. – 128 с.

34. Таран Л. Сад Артеміди [про Базова література до спецкурсу О. Забужко] / Л. Таран // Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – К.: Факт, 2002. – С. 113–121.

35. Тебешевська-Качак Т. Образ жінки у романі Софії Майданської «Діти Ніоби»: [рецензія] / Т. Тебешевська-Качак // Кальміюс. – 2005. – Ч. 1 (22). – С. 158–156.

36. Трофимова Е. И. К вопросу о гендерной терминологии: [Электронный ресурс] / Е. И. Трофимова // Режим доступа: http://www.gender-cent.ryazan.ru:8101/school/lecturers.htm.

37. Улюра Г. Деякі міркування щодо базових понять ґендерних студій з літературознавства: [Електронний ресурс] / Г. Улюра // Режим доступу: http://community.livejournal.com/feminism_ua/475581.html.

38. Філоненко С. Новий тип героїні жіночої прози 90-х років ХХ століття: проблема Базова література до спецкурсу самореалізації жінки через творчість: [Електронний ресурс] / С. Філоненко // Режим доступу: http://www.bdpu.org/philological_faculty/Ukr-zarub_lit/s_filonen/nov_tip.doc.

39. Філоненко С. Термін «Жіноча проза» як проблема літературознавства: [Електронний ресурс] / С. Філоненко // Режим доступу: http://www.bdpu.org/philological_faculty/Ukr-zarub_lit/s_filonen/termin.doc.

40. Харченко А. Єдина з усіх, або дівчинко, ти ще борешся зі своїм чудовиськом? (Малярчук Тетяна. Троянда Адольфо // Березіль. – 2003. – № 5-6. – С. 58–107.): [рецензія] / А. Харченко // Кальміюс. – 2005. – Ч. 1 (22). – С. 150–153.

41. Харченко А. Пошук «синього птаха» Софії Андрухович» (Софія Андрухович. Літо Мілени. Повість. – К.: Смолоскип, 2002. – 104 с.): [рецензія] / А. Харченко // Кальміюс. – 2004. – Ч. 1 (21). – С. 69–73.

42. Харчук Базова література до спецкурсу Р. Покоління постепохи (проза) / Роксана Харчук // Дивослово. – 1998. – Ч. 1. – С. 6–12.

43. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: навч. посіб. / Р. Харчук. – К.: Академія, 2008. – 248 с. – (Альма-матер).

44. Шимчишин М. Американська феміністична теорія читацького відгуку / Марія Шимчишин // Слово і Час. – 2005. – № 1. – С. 42–49.

45. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі / Елейн Шовалтер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – С. 680–702.

Самостійна й індивідуальна роботи


documentaksdltp.html
documentaksdtdx.html
documentakseaof.html
documentaksehyn.html
documentaksepiv.html
Документ Базова література до спецкурсу